SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

SA 8000
SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ

SA 8000 standardı, dünyadaki fabrikalar ve kuruluşlar için önde gelen sosyal sertifika standardıdır. 1997 yılında Social Accountability International tarafından çok taraflı bir girişim olarak kurulmuştur.

SA 8000, iş yerlerinde sosyal hesap verebilirlik için önemli olan sekiz alanda sosyal performansı ölçer.  Standart, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinde yer alan çalışma hükümlerini yansıtır.

Müşterilere ve diğer paydaşlarına önem verdiklerini göstermek isteyen her büyüklükteki şirket için geçerlidir.

SA 8000 Standardının unsurları

 • Çocuk İşçiliği
 • Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı
 • Ayrımcılık
 • Disiplin Uygulamaları
 • Çalışma Saatleri
 • Ücret
 • Yönetim Sistemi

Ne Kazandırır?

 • Artan imaj ve itibar
 • Pazarlama avantajı
 • Artan verimlilik ve azalan maliyetler
 • Uygulanabilir şartlara uygunluk
 • Ürünler için artan değer
 • Sosyal performansa göre değerlendirildiğinde analistlerle ve yatırımcılarla güven inşası

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • SA 8000’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • SA 8000 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

SA 8000 Temel Eğitimi

SA 8000 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

SA 8000 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda SA 8000 Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

SA 8000 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin SA 8000 Standardı, mevzuat ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

SA 8000 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçmeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.
Mesaj Gönder