ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015

ISO 9001 standardı kalite yönetim sistemi için kriterleri belirler. Faaliyet alanına bakılmaksızın irili ufaklı herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir. 170’ten fazla ülkede ISO 9001 sertifikalı bir milyondan fazla şirket ve kuruluş bulunmaktadır.

Bu standart, güçlü bir müşteri odağı, üst yönetimin motivasyonu ve taahhütleri, süreç yaklaşımı ve sürekli iyileştirmeyi içeren bir dizi kalite yönetimi ilkesine dayanmaktadır. ISO 9001 standardını kullanmak, müşterilerin tutarlı ve kaliteli ürün ve hizmetler almasını sağlayarak birçok iş avantajı sağlar.

Ne Kazandırır?

 • Daha Kurumsal Bir Yapı,
 • Süreç ve Sistem Odaklı Yönetim
 • Kârın ve Verimliliğin Artması.
 • Maliyetin Azalması,
 • Tarafların Tatmini ve Gelişmesi,
 • Hataların Daha Çabuk Fark Edilmesi Ve Önlenmesi,
 • Müşteri Şikâyetinin Azalması,
 • Kalite performansının arttırılması.

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 9001’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 9001 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 9001 Temel Eğitimi

ISO 9001 KYS Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 9001 KYS Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 9001 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 9001 Standardı ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 9001 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçmeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.

SEÇ K (Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite) Denetimi

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 Sağlık ve Emniyet standartları açısından bütünleşik olarak hem süreçlerinizin hem işletme sahanızın incelenmesine dayalı kapsamlı doğrulama denetimi.
Mesaj Gönder