ISO 14021 Çevre Etiketleri ve Beyanları

ISO 14021 Çevre Etiketleri ve Beyanları

ISO 14021
ÇEVRE ETİKETLERİ VE BEYANLARI

ISO 14021:2016

(Environmental labels and declarations)
Kendi beyan ettiği çevresel iddialar (Tip II çevre etiketlemesi)

Özellikle son yıllarda artan çevre duyarlılığı tüketicileri ürünlerine ilişkin sürdürülebilirlik sağlanmasını beklemektedir. Bu da üreticiler ve tedarikçiler için; iddialarını şeffaflık ve gerçeklik içinde sunma ihtiyacı giderek artmaktadır.

İnovasyon olarak Recycled Content Verification (Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulaması), tedarikçilerin ve üreticilerin; malzeme, ürün veya ambalajlarındaki tüketici öncesi (pre-consumer) ve/veya tüketici sonrası (post-consumer) geri dönüştürülmüş içeriğin küresel etiketleme standartlarına göre doğrulamasını ve iletmesini desteklemek için yönetim sistemini kurma ve belgelendirmesinde şirketinize yardımcı olur.

Ne Kazandırır?

  • Bir adın önde olarak rekabet üstünlüğü
  • Müşteri ve tüketicilerin bu yöndeki beklentilerini karşılamak.
  • Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için katkı sunmak.
  • İddialarınızı bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini ve belgelendirilmesini sağlamak.

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

  • Mevcut Durum Analizi
  • Sistem Yapısının oluşturulması
  • Dokuman Geliştirme
  • Uygulama ve Uyarlama
  • Kontrol
  • Belgelendirme Denetimine Başvuru
Mesaj Gönder