ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi

ISO 22301
İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

ISO 22301:2019

Standart, ortaya çıkan aksaklıklara karşı korunmak, meydana gelme olasılığını azaltmak, hazırlanmak, yanıt vermek ve bunlardan kurtulmak için bir yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

ISO 22301; işlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.

CMI yıllık değerlendirme anketi sonuçlarına göre, son 12 ayda işletmelerinde iş sürekliliği gerekliliklerini hayata geçiren yöneticilerin %81’i, sorunların etkin bir şekilde azaldığını belirtmişlerdir.

Standartta belirtilen gereksinimler geneldir ve kuruluşun türü, boyutu ve niteliğine bakılmaksızın tüm kuruluşlar veya bunların bir kısmı için geçerli olması amaçlanmıştır.

Ne Kazandırır?

 • Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesi
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım
 • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamlılığı
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesi
 • İlgili tarafların isteklerinin/taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar,
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 22301’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 22301 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 22301 Temel Eğitimi

ISO 22301 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 22301 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 22301 Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 22301 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 22301 standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler.
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 22301 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 22301 Standardı, mevzuat ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 22301 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçemeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.
Mesaj Gönder