ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

ISO 45001:2018

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi için gereksinimleri belirler ve kuruluşların işle ilgili yaralanmaları ve çalışan hastalığını proaktif olarak iyileştirerek güvenli ve sağlıklı iş ortamı sağlamaları için rehberlik sağlar.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerini en aza indirmek, İSG fırsatlarından yararlanmak ve İSG yönetimini ele almak için bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş için geçerlidir.

ISO 45001 bir kuruluşun İSG yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 45001 büyüklüğü, türü ve faaliyetlerinden bağımsız olarak her kuruluş için geçerlidir.

Ne Kazandırır?

 • Firma Saygınlığı ve Artan İmaj
 • Mevzuatlara Uyum
 • Etkin Risk Yönetimi
 • Azalan İş Kazaları
 • Azalan İş Gücü Kaybı.
 • Çalışanların Motivasyonunu ve Katılımını Arttırır.

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 45001’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 45001 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 45001 Temel Eğitimi

ISO 45001 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 45001 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 45001 ISG Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 45001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 45001 İSG standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler.
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 45001 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 45001 İSG Standardı, İSG mevzuatları ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 45001 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçmeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.

SEÇ K (Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite) Denetimi

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 Sağlık ve Emniyet standartları açısından bütünleşik olarak hem süreçlerinizin hem işletme sahanızın incelenmesine dayalı kapsamlı doğrulama denetimi.
Mesaj Gönder