ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 14001 Çevre Yönetimi

ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001:2015

Bir kuruluşun çevresel performansını artırmak için kullanabileceği çevre yönetim sistemi gereksinimlerini belirtir. ISO 14001 standartı çevresel sorumluluklarını sistematik bir şekilde yönetmek isteyen bir kuruluş tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ISO 14001 Standardı bir kuruluşun kendisi ve ilgili taraflar için değer sağlayan çevre yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 14001 standardı, boyutu, türü ve niteliğine bakılmaksızın her kuruluş için geçerlidir ve kuruluşun yaşam döngüsü perspektifini göz önünde bulundurarak kontrol edebileceği veya etkileyebileceğini belirlediği faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel yönleri için geçerlidir.

Ne Kazandırır?

 • Çevre performansının arttırılması.
 • Firma saygınlığı ve artan imaj
 • Yasa ve Mevzuatlara Uyum
 • Doğal Kaynakları Akılcı Kullanması
 • Çevre Etkilerinden Kaynaklanan Maliyetlerin Düşmesi

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 14001’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 14001 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 14001 Temel Eğitimi

ISO 14001 ÇYS Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 14001 ÇYS Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 14001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler.
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 14001 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 14001 Standardı, çevre mevzuatları ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 14001 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçemeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.

SEÇ K (Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite) Denetimi

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 Sağlık ve Emniyet standartları açısından bütünleşik olarak hem süreçlerinizin hem işletme sahanızın incelenmesine dayalı kapsamlı doğrulama denetimi.
Mesaj Gönder