ISO 31000 Risk Yönetimi

ISO 31000 Risk Yönetimi

ISO 31000
RİSK YÖNETİMİ

ISO 31000:2018

Kuruluşları etkileyen riskler, ekonomik performans ve mesleki itibar ile çevresel, güvenlik ve toplumsal sonuçlar açısından sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, riski etkin bir şekilde yönetmek, kuruluşların belirsizlik dolu bir ortamda iyi performans göstermelerine yardımcı olur.

ISO 31000 standardı, risk yönetimi için ilkeler, çerçeve ve bir süreç sağlar. Büyüklüğü, etkinliği veya sektörü ne olursa olsun herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir.

ISO 31000’i kullanmak kuruluşların hedeflere ulaşma olasılığını artırmasına, fırsat ve tehditlerin tanımlanmasını iyileştirmesine ve risk tedavisi için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etmesine ve kullanmasına yardımcı olabilir.

ISO 31000 standardının belgelendirmesi yapılmamaktadır. Ancak iç veya dış denetim programları için rehberlik sağlar. Bunu kullanan kuruluşlar, etkin yönetim ve kurumsal yönetim için sağlam ilkeler sağlayan risk yönetimi uygulamalarını uluslararası kabul görmüş bir kıyaslama ölçütü ile karşılaştırabilirler.

Ne Kazandırır?

 • İş Sürekliliği
 • İmaj ve İtibar
 • Riskleri önceden görmek ve hazır olmak.
 • Riskleri yönetmek ve iyileştirmek.
 • İlgili taraflar ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması
 • Risk yönetim performansının arttırılması.

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 31000’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 31000 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması

Eğitimlerimiz

ISO 31000 Temel Eğitimi

ISO 31000 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 31000 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 31000 Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 31000 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 31000 Standardı, ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.
Mesaj Gönder