KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

KVKK DANIŞMANLIĞI

Kişisel Veri Nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eden verinin adıdır.

Kişisel verilerin korunması kanunun amacı nedir?
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek.

Kişisel Verilerin Kanununun Kapsamı Nedir:
Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Ne Kazandırır?

  • Mevzuata Uyum
  • Güven ve İtibar Kaybının önlenmesi
  • Daha etkin idari ve teknik önlemler
  • Farkındalık ve sürdürülebilirlik.

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

  • Eğitimler
  • Envanter Çalışması
  • Metin ve Politikaların Oluşturulması
  • Dokuman Uyarlama
  • Kurum içi denetimler
Mesaj Gönder