ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Yönetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Yönetimi

ISO 22000
GIDA GÜVENLİĞİ KALİTE YÖNETİMİ

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018, bir gıda güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirler. Bir kuruluşun, gıda güvenliğini sağlamak ve gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etme yeteneğini göstermek için ne yapması gerektiğini ortaya koyar.

Gıda zincirindeki büyüklüğü veya konumuna bakılmaksızın herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir

ISO 22000:2018, tüm gereksinimleri tanımlıdır. Boyut ve karmaşıklık ne olursa olsun gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerli olması amaçlanmıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan kuruluşları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yem üreticileri, yabani bitki ve hayvan hasatçıları, çiftçiler, gıda bileşen üreticileri, gıda üreticileri, perakendeciler ve gıda hizmet sunucuları, Catering hizmetleri, temizlik hizmetleri ve sanitasyon hizmetleri, nakliye, depolama ve dağıtım hizmetleri, Ekipman tedarikçileri, temizlik ve dezenfektanlar, ambalaj malzemeleri ve diğer gıda ile temas eden malzemeleri kapsar.

Ne Kazandırır?

 • Firma Saygınlığı
 • Amaçlanan kullanımlarına uygun olarak güvenli ürün ve hizmetler sunan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi performansının arttırılması.
 • Geçerli yasal ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine uyumu;
 • Müşteri gıda güvenliği gereksinimlerine uygunluğu göstermek;
 • Gıda zinciri içindeki ilgili taraflara etkili bir şekilde iletişim

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 22000’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 22000 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 22000 Temel Eğitimi

ISO 22000 GGYS Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 22000 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 22000 GGYS Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 22000 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 22000 GGYS standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler.
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 22000 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 22000 GGYS Standardı, gıda mevzuatları ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 22000 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçmeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.
Mesaj Gönder