ISO 50001 Enerji Yönetimi

ISO 50001 Enerji Yönetimi

ISO 50001
ENERJİ YÖNETİMİ

ISO 50001:2018

Enerjiyi verimli kullanmak kuruluşların paradan tasarruf etmesine yardımcı olurken, kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı olur. ISO 50001 enerji yönetim sisteminin geliştirilmesi yoluyla tüm sektörlerdeki kuruluşları enerjiyi daha verimli kullanmaları için destekler.

ISO 5001 Standardı enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili gereklilikleri belirtir. Amacı kuruluşun enerji performansında sürekli iyileştirme sağlaması için sistematik bir yaklaşım sunar.

ISO 50001 Standardı türü, büyüklüğü fark etmeksizin tüm kuruluşlar için kullanılabilir.

ISO 50001: 2018 kuruluşların aşağıdakileri yapması için bir çerçeve sağlar:

 • Enerjinin daha verimli kullanılması için politika geliştirilmesi
 • Politikaya ulaşmak için hedefleri belirleme
 • Enerji kullanımını daha iyi anlamak ve karar vermek için verileri izleme.
 • Sonuçları ölçme ve değerlendirme
 • Enerji yönetimini sürekli geliştirme

Ne Kazandırır?

 • Artan enerji performansı
 • Rekabet üstünlüğü
 • Artan imaj ve itibar
 • Azalan enerji tüketimleri, düşen maliyetler,
 • Sera gazı emisyonu azalımı ile çevreyi koruma
 • Tüm kuruluşta enerji farkındalığı

Danışmanlık

Danışmanlık sürecimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir.

 • ISO 50001’e Giriş Semineri
 • Mevcut Durum Analizi
 • ISO 50001 Maddesel Analiz Eğitimi
 • Dokuman Geliştirme
 • Uygulama ve Uyarlama
 • İç Denetim
 • Bulguların Kapatılması
 • Belgelendirme Denetimine Başvuru

Eğitimlerimiz

ISO 50001 Temel Eğitimi

ISO 50001 Standardı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
Süresi : 1 Gün

ISO 50001 İç Denetçi Eğitimi

Firmalarda ISO 50001 Standardını uygulamakla ve iç denetimleri yapmakla görevli personel.
Süresi : 2 Gün

ISO 50001 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası yeni bir meslek edinmek isteyenler, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı konusunda uzmanlaşmak isteyenler.
Süresi : 5 Gün

Denetim Hizmetlerimiz

ISO 50001 İç Denetim Hizmeti

Firma süreçlerinizin ISO 50001 Standardı, enerji mevzuatları ve kurumsal yönetim gereksinimleri süzgecinden geçirilerek raporlanması.

ISO 50001 Belgelendirme Ön Denetim Hizmeti

Üçüncü taraf denetimi öncesinde firmanızın denetime hazır olma durumunu ölçmeye dayalı kapsamlı bir doğrulama denetimidir.
Mesaj Gönder