Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  2000/9/EC  Online Başvuru 

2000/9/AT - 2000/9/EC İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

 

2000/9/AT - 2000/9/EC İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği

KAPSAM

Bu Yönetmelik, emniyet aksamları ve alt sistemleri dâhil bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kurallarını, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürlerini kapsar.

a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar.

    1.Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,
    2.Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,
    3.Uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri tele-skiler.

b) Bu Yönetmelik, zorunlu uygulamaya giriş tarihinden itibaren aşağıdakileri de kapsar.

    1.Kurulan ve hizmete giren tesisatlar,
    2.Piyasada yer alan alt sistemler ve emniyet parçaları.

c) Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilenleri kapsamaz.

    1.Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamındaki asansörleri,
    2.Geleneksel anlamda inşa edilmiş, kablo ile çalışan tramvayları,
    3.Tarımsal amaçlar için kullanılan tesisatları,
    4.Eğlence amacıyla tasarlanmış ve insanları taşıma amacına yönelik olmayan fuar alanı ve lunaparklarda kullanılmak üzere yerleşik ve seyyar araçları,
    5.Sınai amaçlar için kullanılan madencilik tesisatları ve yerleşik montajları,
    6.Kablo ile çalışan feribotları,
    7.Dişli raylı demiryollarını,
    8.Zincirle yönetilen tesisatları.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.