Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  1999/5/EC  Online Başvuru 

1999/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

 

1999/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz ve
telekomünikasyon terminal ekipmanlarının tasarımı, imalatı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı,
denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında
kullanılan özel amaçlı cihazlar ile ek-1’de belirtilen cihazlar hariç;

a) Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,

b) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (k) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan Tıbbi
Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,

c) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 5/1/2002 tarihli ve 24631
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile ilgili
Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde veya 2/7/1999 tarihli ve 23743 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar
hakkında uygulanır.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.