Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  93/15/EEC  Online Başvuru 

93/15/AT Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

93-15-AT Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Aşağıda yer alan patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamındadır.

1- Karabarutlar (komprime veya komprime olmayan),
2- Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),
3- Kompozit barutlar (yakıtlar),
4- Dinamitler,
5- Patlayıcı nitratlar,
6- Amonyum nitrat – Fuel oil karışımı (ANFO) ve Güçlendirilmiş ANFO (Gübre amacıyla kullanılan amonyum nitrat hariç)
7- Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,
8- Kloratlı patlayıcılar,
9- Sıvı patlayıcılar,
10- Yemleme (booster) patlayıcılar,
11- Patlatma röleleri,
12- Tahrip kalıpları,
13- Çukur imla şarjları,
14- Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,
15- İnfilaklı fitiller,
16- Elektrikli (gecikmeli – gecikmesiz)kapsüller,
17- Adi (düz – plain) kapsüller,
18- Diğer kapsüller (şok tüpler- nonelectric),
19- Herhangi bir ad altında sunulan diğer patlayıcılar,

B) Aşağıdaki patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

1- 3763 sayılı Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler.
2 Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler,
3- Piroteknik maddeler.


Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

  

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.