Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  90/384/EEC  Online Başvuru 

90/384/AT - 90/384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

 

90/384/AT - 90/384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

KAPSAM

Bu Yönetmelik, aşağıda kategorilere ayrılmış işlemler için kullanılan otomatik olmayan tanı aletlerini kapsar.

Birinci kategori;
Ticari işlemler için kütle tespiti,
Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,
Kanunların veya tüzüklerin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi görüşü için kütle tespiti,
Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle tespiti,
Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve ilaç laboratuarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,
Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışların ve ön ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti.
İkinci kategori; Yukarıda sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tespiti.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.