Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  89/106/EEC  Online Başvuru 

89/106/AT - 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

 

89/106/AT - 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

KAPSAM

Bu Yönetmelik, yapı işlerine ilişkin EK-I’de belirtilen temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları kapsar.

TEMEL GEREKLER

Malzemelerin kullanılacağı yapı işlerinin (tamamı veya tek tek kısımları) amaçlanan işlevleri görmeye uygun olmaları yanında, ekonomik yönü gözetmeleri ve bu açıdan aşağıdaki temel gereklere, şayet söz konusu işler bu gerekleri ihtiva eden düzenlemelere tabii iseler, riayet etmeleri zorunludur. Düzenli olarak gözden geçirilecek bu gerekler ekonomik açıdan makul bir çalışma süresince yerine getirilmelidir. Bu gerekler genellikle tahmin edilebilir etkenlerle ilgilidir.

1. Mekanik dayanım ve stabilite

Yapı işleri, yapım ve kullanım sırasında maruz kalacakları yüklerden dolayı aşağıdaki durumlara yol açmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

Yapılan işin tamamı veya bir kısmının çökmesi,

Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar,

Taşıyıcı sistemde önemli boyutta deformasyon oluşması sonunda yapı işinin diğer kısımlarında veya teçhizat yada tesis edilen ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,

Sebebini oluşturan olayın boyutlarına oranla çok büyük hasarlar meydana gelmesi.


2. Yangın durumunda emniyet

Yapı işleri, yangın çıkması halinde aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi belli bir süre azalmamalıdır,
Yapı içinde yangın çıkması, yangının ve dumanın yayılması sınırlı olmalıdır,
Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır,
Yapı sakinleri binayı terk edebilmeli veya başka yollarla kurtarılabilmelidir,
Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

3. Hijyen, sağlık ve çevre

Yapı işleri ikamet edecek kişiler veya komşuları için aşağıdaki nedenlerden dolayı hijyen ve sağlık açısından tehdit oluşturmayacak şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır:
Zehirli gaz çıkması,
Havada tehlikeli partikül veya gazların bulunması,
Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayılması,
Su veya toprağın kirletilmesi, zehirlenmesi,
Atık su, duman, katı ve sıvı atıkların hatalı şekilde uzaklaştırılması,
İnşaat işinin bazı kısımlarında veya içindeki yüzeylerde rutubet oluşması.

4. Kullanım emniyeti

Yapı işleri, kullanma veya çalışma sırasında kayma, düşme, çarpma, yanma, elektrik çarpması, patlama sonucu yaralanma gibi kabul edilemeyecek kaza risklerine meydan vermeyecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

5. Gürültüye karşı koruma

Yapı işleri, gürültünün binada bulunanların ve çevredeki insanların sağlığını tehdit etmeyecek, onların yeterli koşullarda uyuma, dinlenme ve çalışmalarına izin verecek seviyede tutulacağı bir şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

6. Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

Yapı işleri ile bu işlerde kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatları, yerel iklim koşulları ve ikamet edenlerin durumlarını dikkate alarak az bir enerji kullanımı gerektirecek şekilde tasarlanıp, yapılmalıdır.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.