Ana Sayfa  >   Danışmanlık  >  CE  >  2006/95/EC  Online Başvuru 

2006/95/AT- 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

 

2006/95/AT- 2006/95/EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

Kapsam

Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

Bu Yönetmelik Kapsamı Dışında Kalan Teçhizat Ve Durumlar

Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat
Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat
Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar
Elektrik sayaçları
Evde kullanılan fiş ve prizler
Elektrikli tel çit kumandaları
Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)
Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslar arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Copyright © 2010. İnovasyon Eğitim Danışmanlık. Her hakkı saklıdır.